Het rechterpaneel van de HTMLHelp geeft een foutmelding.

Oplossing op een lokale PC,

Het probleem kan als volgt opgelost worden:
Krijgt u deze mededeling niet meer, dan moet u dit bestand deblokkeren:
Dipo probleem

Als hiermee het probleem niet verholpen is, dan heeft Windows een probleem met de eigenaar van het bestand Dipohelp.chm.

Bij het downloaden van het bestand Dipohelp.chm vergeet MS Windows soms om een eigenaar toe te kennen aan dit bestand op de harde schijf. Dan krijgt u ook het bovenstaand venster.

Dit probleem is als volgt op te lossen:
Het kan zijn dat het tabblad Geavanceerd niet zichtbaar is. Dit kan ingesteld worden in de Verkenner als volgt:

DipoHelp.chm probleem

Oplossing in het netwerk.

Microsoft heeft in de Windows XP updates 896358 of 890175 het gebruik van HTMLHelp geblokkeerd.

Microsoft geeft hier ook aan hoe u de HTMLHelp in uw netwerk kunt deblokkeren.
U kunt ook dit bestand (klik op deze tekst) downloaden en er op dubbelklikken zodat het in uw lokaal netwerk is toegestaan om de HTMLHelp te gebruiken.
Let er wel op dat dan alle HTMLHelp bestanden op uw lokaal netwerk geopend kunnen worden.

Meer informatie

Terug naar Dipo Faq