Hieronder vindt u de meest gestelde vragen met betrekking tot het software pakket Dipo.

Dipo installeren op een nieuwe computer.

BDE instellingen.

Dipo op de Mac.

Dipo en Windows 10.

Facturen versturen per e-mail.

Bugfix Windows XP update van dinsdag 11 augustus 2009: HTML opmaak e-mail/bevestiging.

Het rechterpaneel van de HTMLHelp geeft een foutmelding.

Importeren van Rabo Internetbankieren.

Probleem: Directory is controlled by other pdoxusrs.net file (Dipo Reparatie)

U krijgt geen beeld als u Dipo start.

Hoe verschuift u het hoofdvenster van Dipo naar het midden van het scherm.

Mijn klanten betalen 50% bij het reserveren. Kan ik ze een annuleringsverzekering aanbieden ?

De zomerknop: met 1 muisklik naar juli-augustus.

Wat betekent het selectievak Vb in het inschrijfvenster ?

Hoe houd ik de katten van het toetsenbord ?

Werkwijze bevestiging reserveringen door vooruitbetaling van bedrag.

Er staan 2 maal zoveel huisdieren in het maandoverzicht dan er werkelijk zitten ?

Hoe voert u een nieuwe reservering in ?

Het volgnummer wordt niet automatisch ingevuld bij een nieuw klantnummer.

Hoe kunt u adres-etiketten afdrukken van klanten die gereserveerd hebben voor de zomer ?

Hoe kunt u een overzicht krijgen van de inkomsten opgesplitst naar honden, katten, overige en naar kas, bank, giro en pin ?

In het maandoverzicht van de bezetting staan het aantal honden, katten of overige huisdieren. Hoeveel kennels zijn er nog vrij ?

Hoe kan de vlooienband automatisch in de factuur opgenomen worden voor de katten ?

De PC heeft het begeven. Hoe kunt u verder op een nieuwe PC ?

Wat moet u doen als u per ongeluk de huisdieren van een klant uitcheckt (u drukt op de knop Uit) ?

Hoe krijgt u een lijst van alle huisdieren die vandaag in het pension zitten ?

Hoe vindt u de huisdieren die u vergeten bent uit te checken ?

Het afdrukken van Dagregister onder Bezetting geeft een fout.

De invulvelden en de knoppen lopen door elkaar.

De bedragen zijn afgerond op hele euro's.

Vragen Dipo versie 1.0 t/m versie 4.3.