Dipo Kasboek

Met de module Dipo Kasboek kunt u de volgende onderdelen gebruiken;
Uitgaven, Overige bonnen, Betalingen, Internetbankieren, Dagstaat, BTW Aangifte Inkomsten en Voorbelasting, Resultaat, Begin- en eindbalans, Vaste activa met afschrijvingen, Financiele instellingen

U vindt hier een korte beschrijving van een aantal onderdelen.


Uitgaven

Met de module Dipo Kasboek kunt u uw uitgaven verwerken.  
U kunt
- alle bonnen in detail invoeren en bekijken
- een overzicht opvragen van alle uitgaven, met de totalen per jaar, kwartaal, maand, week of per dag
- de gegevens van uw leveranciers invoeren
- een bankmutatie via Internetbankieren van Rabo, ING en SNS aan een factuur toewijzen

Groepen

U kunt verschillende groepen (grootboekrekeningen) invoeren en selecteren:  Omzetgroepen, Kostengroepen, Vaste Activa, Voorraden, Vorderingen, Liquide middelen of Eigen Vermogen.
Met Dipo Factuur zijn alleen de Omzetgroepen beschikbaar, de overige groepen zijn met de module Dipo Kasboek te gebruiken.
U kunt inkomsten en/of uitgaven per groep verzamelen, bv administratie, verzekeringen, voer enz.


Overige bonnen

Alles, wat u bij Inkomsten en Uitgaven niet kunt onderbrengen komt hier te staan, b.v. privé-opnamen en
–uitgaven uit kas, rente-inkomsten en rente-kosten, tekort in kas, enz. Dit zijn altijd bedragen, die niet in aanmerking komen voor de omzetbelasting.


Betalingen

Overzicht van alle inkomsten en uitgaven op het scherm.
U kunt: betalingen van Girotel Zakelijk en Rabo Telebankieren binnenhalen, het saldo (her)berekenen, zoeken op een bepaald bedrag, corrigeren, alle betalingen van Kasboek, Bankboek, Giroboek en Creditfacturen selecteren.Internetbankieren

Met Dipo Kasboek kunt u betalingen van Rabo, ING en SNS in Dipo importeren.
Alle geïmporteerde betalingen komen in het venster Betalingen en u kunt deze bedragen toewijzen aan uw facturen.
Ook kunt u europese incassobestanden aanmaken in Dipo. Deze XML bestanden kunnen vervolgens via internetbankieren geimporteerd worden.


Dagstaat

Als u Dipo ’s avonds afsluit kunt u de dagstaat opvragen en het saldo berekenen. Ook kunt u het kasgeld invoeren en berekenen.

Terug naar Dipo Pension