Software Design & Development

Anemaat Engineering designs and develops database software for Small businesses under Mac OS X 10.6, Windows 7, Windows XP and Ubuntu. The programming languages are Lazarus, Delphi and Kylix. The last 2 programming languages are developed by Embarcadero.

We have often problems (slow, complex, virus sensitive) on the Windows platform. That's why we are investigating the possibilities on the iMac (Unix) and Ubuntu (Linux).

Software ontwerp & ontwikkeling

Anemaat Engineering ontwerpt en ontwikkelt database software voor het Midden- en Kleinbedrijf onder Mac OS X, Windows 7, Windows XP en Ubuntu. Netwerktoepassingen zijn gebaseerd op Unix/Linux en Microsoft netwerken. De applicaties worden ontwikkeld m.b.v. Lazarus, Delphi en Kylix. De laatste 2 programmeertalen zijn ontwikkeld door Embarcadero.

Wij ondervinden regelmatig problemen (traag, complex, virusgevoelig) op het Windows platform. Daarom onderzoeken we nu de mogelijkheden op de iMac (Unix) en Ubuntu (Linux).


Leverancier van

Dipo : het software programma voor dierenpensions en dierenasielen

Dipo International : Software for animal boarding and animal shelters

Prosper : Automatisering voor tennis- en squashcentraOnze software wordt ontwikkeld met zonne-energie.